Rekisteriseloste

Grand Eleven rakentuu kahdesta rekisteristä, Grand Eleven –kutsurekisteristä ja Grand Eleven henkilörekisteristä.

Alla on kummankin rekisteriseloste.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 11.4.2016

Duunitori Oy

Y-tunnus: 2302391-8, kotipaikka Helsinki

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Pitkänsillanranta 17, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 544 4523

Vastaava henkilö:
Thomas Grönholm

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteystiedot:
Duunitori Oy
Pitkänsillanranta 17, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 544 4523

3. Rekisterin nimi

Grand Eleven –kutsurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Grand Eleven –kutsurekisterin ja siihen liittyvän selainpohjaisen työkalun avulla Duunitori Oy:n asiakkaat voivat sähköpostiviestin välityksellä (osoitteellinen lähetys) lähettää henkilöille tietoa täytettävästä positiosta sekä mahdollisuuden antaa tietojaan Grand Eleven -henkilörekisteriin.

Lakiperuste: henkilötietolain 19 § 1 mom kohdat 1 ja 2, sekä 19 § 1 mom kohdat 1 ja 3; 8 § 1 mom kohta 8.

(Katso myös erillinen rekisteriseloste: Grand Eleven –henkilörekisteri)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Suomessa toimivien yli viisi henkilöä työllistävien yritysten sekä yhteisöjen ja julkisen hallinnon organisaatioiden perustiedot (nimi, sijaintikunta ja -alue, pää/sivutoimipaikka), taustatiedot (toimiala, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka), sekä yrityksessä työskentelevien päättäjien työpersoonatiedot: nimet, tittelit, vastuualueet ja sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kutsusurekisterin tiedot Duunitori Oy hankkii hakukoneensa avulla internetistä sekä rekisteripalveluyhtiöiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakas ei saa tietoonsa kohderyhmän henkilöiden nimiä, vaan kohderyhmän poiminta ja henkilöiden valinta tapahtuu ainoastaan työnantajayrityksen tietojen ja henkilön vastuualueen perusteella. Asiakas saa siis tietoonsa vain organisaation perustiedot, organisaation taustatiedot, sekä henkilön tittelin ja vastuualueen.

Asiakas voi katsoa tietoja rekisteristä suoraan näyttöpäätteeltä.

Duunitori Oy:n asiakkaat eivät pääse näkemään omien työntekijöidensä tietoja, eivätkä pääse tarkistamaan edes onko kyseisiä tietoja tietokannassa ylipäätään, eli tietokannassa on asiakas/yhtiökohtaisia estolistoja, joiden laatimisesta ja ylläpidosta vastaa rekisterinpitäjä. Estolistat kattavat kaikki saman konsernin yhtiöt.

Tietojen luovutusta laissa määritellyn EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tehdä. Asiakkaat sitoutuvat vielä erikseen käyttösopimuksen solmiessaan noudattamaan tietojen luovutusta ja käyttöä koskevia lakeja ja säännöksiä, eli asiasta muistutetaan käyttösopimuksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Rekisteriä (tietokantaa) säilytetään palvelimella, jonka ylläpito tietoturvaratkaisuineen on ulkoistettu. Palvelinpalveluja tarjoava operaattori valvoo ja rajoittaa asianmukaisesti fyysistä pääsyä laitteistotiloihin.

Tietosisältö on suojattu ja siihen pääsee käsiksi vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka annetaan vain sopimuksen solmineiden asiakkaiden edustajille. Rekisterinpitäjän edustajalla on myös henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää lain mukaista tarkastusoikeuttaan joko henkilökohtaisella käynnillä Duunitori Oy:n toimitiloissa klo 9-15 välisenä aikana arkipäivisin tai kirjallisella pyynnöllä kirjeitse tai sähköpostilla.

Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Postitse tapahtuvaan pyyntöön on liitettävä kopio henkilöllisyystodistuksesta ja sähköpostitse tapahtuvaan kyselyyn on liitettävä yhteystiedot. Sähköpostitse tehty pyynnön pitää saapua henkilön omasta työnantajan domain-osoitteen sisältävästä sähköpostiosoitteesta tai sähköpostiosoitteesta, jonka henkilö on itse antanut järjestelmään taustatietolomakkeen kautta.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan.


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 11.4.2016

Duunitori Oy

Y-tunnus: 2302391-8, kotipaikka Helsinki

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Pitkänsillanranta 17, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 544 4523

Vastaava henkilö:
Thomas Grönholm

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteystiedot:
Duunitori Oy
Pitkänsillanranta 17, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 544 4523

3. Rekisterin nimi

Grand Eleven –henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhtiö tarjoaa henkilöille mahdollisuuden antaa taustatietojaan rekisterin avulla Duunitori Oy:n asiakkaiden käyttöön rekrytointitarkoituksessa käytettäväksi.

Lakiperuste: henkilötietolain 8 §:n 1 mom kohta 1.

(Katso myös erillinen rekisteriseloste: Grand Eleven –kutsurekisteri)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kustakin henkilöstä vain ne taustatiedot, jotka henkilö on itse halunnut asiakkaiden käytettäväksi antaa. Näitä voivat olla esimerkiksi nimi, entinen sukunimi, yhteystiedot, syntymäaika ja – paikka, tutkinnot, lisäkoulutukset/pätevyydet, kielitaito, nykyinen ja aiemmat työpaikat, ulkomaankokemus sekä mahdollisuus indikoida seuraavia: kiinnostunut toimimaan vuokrajohtajana, yksityisyrittäjäkokemusta, turn around -kokemusta, start up-kokemusta, kokemusta fuusiosta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt antavat itse kaikki tiedot täyttämällä järjestelmässä olevan lomakkeen. Taustatiedot ovat voimassa henkilön itsensä määrittelemän ajan, kuitenkin maksimissaan kolme (3) vuotta kerrallaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilöiden antamat taustatiedot näkyvät ainoastaan Duunitori Oy:n Grand Eleven –asiakkaille, jotka ovat tehneet sopimuksen palvelun käytöstä.

Asiakas voi katsoa tietoja rekisteristä suoraan näyttöpäätteeltä tai hän voi tulostaa yksittäisen henkilön tiedot paperille. Erityisesti on huomattava, että Duunitori Oy:n asiakkaat eivät pääse näkemään omien työntekijöidensä tietoja, eivätkä pääse tarkistamaan edes onko kyseisiä tietoja tietokannassa ylipäätään, eli tietokannassa on asiakas/yhtiökohtaisia estolistoja, joiden laatimisesta ja ylläpidosta vastaa rekisterinpitäjä. Estolistat kattavat kaikki saman konsernin yhtiöt.

Tietojen luovutusta laissa määritellyn EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tehdä. Asiakkaat sitoutuvat vielä erikseen käyttösopimuksen solmiessaan noudattamaan tietojen luovutusta ja käyttöä koskevia lakeja ja säännöksiä, eli asiasta muistutetaan käyttösopimuksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Rekisteriä (tietokantaa) säilytetään palvelimella, jonka ylläpito tietoturvaratkaisuineen on ulkoistettu. Palvelinpalveluja tarjoava operaattori valvoo ja rajoittaa asianmukaisesti fyysistä pääsyä laitteistotiloihin.

Tietosisältö on suojattu ja siihen pääsee käsiksi vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka annetaan vain sopimuksen solmineiden asiakkaiden edustajille, sekä kullekin henkilölle koskien heidän omia tietojaan. Rekisterinpitäjän edustajalla on myös henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää lain mukaista tarkastusoikeuttaan joko henkilökohtaisella käynnillä Duunitori Oy:n toimitiloissa klo 9-15 välisenä aikana arkipäivisin tai kirjallisella pyynnöllä kirjeitse tai sähköpostilla. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Postitse tapahtuvaan pyyntöön on liitettävä kopio henkilöllisyystodistuksesta ja sähköpostitse tapahtuvaan kyselyyn on liitettävä yhteystiedot. Sähköpostitse tehty pyynnön pitää saapua henkilön omasta työnantajan domain-osoitteen sisältävästä sähköpostiosoitteesta tai sähköpostiosoitteesta, jonka henkilö on itse antanut järjestelmään taustatietolomakkeen kautta. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan.